[quote]Hodně věcí je momentálně nejistých, jedna věc je ale jistá: termín veletrhu FACHPACK 2021. Evropský odborný veletrh obalů, techniky a procesů se ve veletržním centru v Norimberku bude konat podle plánu od 28. do 30. září 2021.[/quote]

Utváříme budoucnost

Přípravy už jsou v plném proudu. Přihlášky byly vystavovatelům rozeslány začátkem května. Po roce 2020, kdy má veletrh svou pravidelnou přestávku, se FACHPACK představí s jasným profilem a v novém hávu pod heslem „Utváříme budoucnost“.

„V posledních několika měsících jsme intenzivně pracovali na nastavení pozice veletrhu FACHPACK na trhu a hovořili jsme s mnoha firmami a partnery. Vyšla najevo jedna věc: FACHPACK je významným průvodcem pro obalový průmysl a jeho uživatele v Evropě. Na FACHPACKu vznikají impulzy pro novinky, nastavují se trendy a otevírají se nové cesty,“ říká Heike Slotta, Executive Director Exhibitions ve společnosti NürnbergMesse – organizátora veletrhu. „Kromě jasného regionálního zaměření na Evropu oceňují naši vystavovatelé na FACHPACKu zejména intenzivní pracovní atmosféru, vysokou kvalitu odborného publika a dobrý poměr nákladů a přínosů účasti na veletrhu.“

Vystavovatelé a návštěvníci na veletrhu FACHPACK najdou dostatek prostoru a času pro inspirativní výměnu zkušeností a názorů a budou spolupracovat na řešeních pro balení budoucnosti. Vystavovatelé zde cíleně navážou kontakty, které povedou k obchodním transakcím. Návštěvníci dostanou konkrétní odpovědi na otázky týkající se obalů. Kromě toho FACHPACK osloví svým třídenním formátem a atraktivním pronájmem stánků.

EKO + PACKBOX a TECHBOX

Nový slogan „Utváříme budoucnost“ vystihuje program veletrhu FACHPACK 2021, například formou nadále aktuálního tématu ekologických obalů. Na veletrhu FACHPACK budou prezentovány recyklované nebo recyklovatelné obaly, materiály šetřící zdroje, opakovaně použitelné obaly a systémy, ale také procesy šetrné k životnímu prostředí. Přinese nové materiály, novou techniku a nové procesy. Kromě toho se bude FACHPACK věnovat všem důležitým trendům v obalovém průmyslu a poskytne ve svém atraktivním doprovodném programu novou inspiraci a podněty k zamyšlení. Půjde zejména o fóra PACKBOX a TECHBOX, četné zvláštní přehlídky, workshopy, setkání a slavnostní předávání cen, jako je Německá balírenská cena.

 Stěžejní prvek nové image: PackPin

Svým ztvárněním chce být FACHPACK autentický a chce prokázat, že pomáhá navázat nejen obchodní kontakty, ale že je přínosný také po osobní stránce.

 

Světlé, transparentní vizuální ztvárnění vychází ze samotného FACHPACKu. Převládající barvou veletrhu zůstává populární jasně oranžová. Stěžejním prvkem nové prezentace je logo FACHPACK – moderní špendlík PackPin. Svou podobou PackPin znázorňuje místo, kde právě něco vzniká, tady a teď, na veletrhu FACHPACK, „place to be“. Neboť právě tady se podnikavci setkávají s lidmi, kteří srší nápady a kteří utvářejí budoucnost. PackPin symbolizuje také dialog (připomíná komiksovou bublinu) mezi lidmi a různými disciplínami. A ztělesňuje aktivní řešení, jelikož se podobá drapáku stroje. Šipkou na konci loga FACHPACK PackPin také ukazuje, že z FACHPACKu vede cesta do budoucnosti: „Utváříme budoucnost“.

 Komunita pro budoucnost

Nový slogan má pouze dvě slova. A přesto o veletrhu FACHPACK hodně vypovídá. První osoba množného čísla odkazuje na komunitu: vystavovatele, návštěvníky, profesní sdružení, multiplikátory, média a organizátory veletrhu. Všichni prožívají FACHPACK společně a naplňují ho svými znalostmi a nápady. „Utváření“ vyjadřuje, co se na FACHPACKu děje. Uzavírají se obchody, vymýšlejí se nápady, vyvíjejí se řešení a lidé se setkávají se starými a novými přáteli. A slovo „budoucnost“ vystihuje, že FACHPACK myslí na zítřek a odvážně kráčí vpřed.

Po koronaviru přispějí veletrhy k opětovnému rozběhnutí podnikání

Doufejme, že v blízké budoucnosti v září 2021 – tedy za rok a půl – bude hrozba koronaviru pod kontrolou nebo dokonce minulostí. V tuto chvíli nelze předvídat, kdy přesně se tak stane a jak se bude ekonomika vyvíjet. Po krizi přispějí veletrhy k novému nastartování byznysu firem, oživení kontaktů se stávajícími zákazníky a navázání nových obchodních kontaktů. Žádný webinář, žádná videokonference ani žádná VR aplikace nenahradí osobní výměnu názorů a stisknutí ruky mezi obchodními partnery, jako se děje na veletrzích.

FACHPACK – evropský veletrh

FACHPACK je evropský odborný veletrh obalů, techniky a procesů. Během tří intenzivních dnů v Norimberku představí ucelenou odbornou nabídku pro kompletní procesní řetězec související s balením průmyslového i spotřebního zboží. Díky svému jedinečnému portfoliu obalových materiálů, obalových prostředků, pomocných obalových prostředků, plnicích a balicích strojů, etiketovací, označovací, identifikační techniky, strojů a zařízení na obalové periferii, potisku a zušlechťování obalů, paletovací techniky, intralogistiky a služeb pro obalový průmysl je FACHPACK místem setkávání evropského balírenství. Přitahuje návštěvníky ze všech odvětví využívajících větší množství obalů, např. z oblasti potravin, nápojů a pochutin, farmacie, kosmetiky, chemie, zdravotnictví, non-food, krmiv pro zvířata, automobilového průmyslu, technického zboží, lékařské techniky a dalšího spotřebního a průmyslového zboží.

Pavilon asociací

V posledních letech si za svůj prostor k zviditelnění opakovaně volí i European Packaging Institute Consortium (EPIC) sdružující evropské obalové instituty, Sybu nevujímaje. Členové představují své aktivity na stánku nazvaném Pavilion of Associations, nejinak tomu bude i v roce 2021. Tento Meeting Point je otevřen členům členů jako platforma pro organizování schůzek s obchodními partnery.

PROveletrhy pro české vystavovatele

Pro informace, dotazy i pomoc při přihlašování dotazů je českým vystavovatelům plně k dispozici výhradní zastoupení veletrhu FachPack v ČR, společnost PROveletrhy, info@proveletrhy.cz.