Reklamní agentura RuBl musí po výzvě kraje odstranit billboard v Heršpické ulici v Brně, rozhodl o tom dnes Krajský soud v Brně. Verdikt nemá odkladný účinek. Firma billboard postavila před pěti lety s povolením stavebního úřadu po sdělení krajského úřadu, že pozemek je v souvisle zastavěném území a není na silničním pozemku. Úřad však po pěti letech ve výzvě uvedl, že billboard nestojí v souvisle zastavěném území a je nepovolený, protože platnost stavebního povolení skončila, proto se musí odstranit. Firma proti rozhodnutí soudu může podat kasační stížnost.

Stavební povolení firmě vypršelo na konci roku 2016, nové nedostala, neboť nově nedoložila vyjádření z odboru dopravy, které před pěti lety ke stavbě nepotřebovala. V květnu 2017 kraj firmu vyzval, aby billboard odstranila.

„Já to rozhodnutí soudu nechápu. Myslím si, že to souvisí z dnešním bojem proti billboardům. Ale my podnikáme řádně a s ohledem na změnu silničního zákona jsme billboard situovali do intravilánu města, ne k dálnici a ne k silnici první třídy, tudíž jsme tím rozsudkem velmi zklamáni,“ uvedl po vyhlášení rozhodnutí soudu jednatel společnosti Pavel Růžička.

Podle něj je zarážejí především změna ve vyjádření krajského úřadu o tom, zda pozemek je či není v souvisle zastavěném území. „Já nevím, jak jinak jsem měl tehdy postupovat. Požádali jsme tehdy krajský úřad o stanovisko, na základě něj jsme si vzali úvěr a billboard za několik milionů postavili. A teď ho máme odstranit,“ uvedl.

Podle Ondřeje Poláška, který u soudu jednal za kraj, byl billboard povolený stavebním úřadem, a když mu skončila platnost stavebního povolení, kraj vyzval k odstranění stavby. „Stavba žalobce se nachází v ochranném pásmu a žalobce na něj nemá povolení od krajského úřadu. Zákon neukládá kraji jinou možnou, než postupovat tak, jak postupoval,“ uvedl.

Jak v odůvodnění výroku řekl soudce Faisal Husseini, soud může mít lidské pochopení pro žalobce a daná věc se liší od klasických případů řešených krajským soudem, nenašel ale prostor pro odchýlení od ustálené judikatury. Uvedl, že žalobce nedisponoval předmětným povolením a že žalovaný ve výzvě vycházel z katastrální mapy, což je dostačující.

Agentura proti rozhodnutí soudu může podat kasační stížnost. Ta ale nemá odkladný účinek, billboard by tak firma měla odstranit. Růžička se chce ohledně stížnosti poradit s právním zástupcem, pravděpodobně ji ale podá.

Zdroj: ČTK