[quote]Stále častěji se mluví o automatizaci a souvisejícím strachu z propouštění. O robotech, kteří přebírají povinnosti zaměstnanců. Plány automatizace se vztahují také na odvětví dopravy a logistiky. Jsou důvody k obavám tak závažné? Ztratí lidé práci?[/quote]

Jak zdůrazňuje Maciej Tyburchi, vedoucí oddělení Lean & Process Management mezinárodní skupiny společností AsstrA, je třeba analyzovat tři prvky, aby bylo možné předpovídat budoucnost. Jedná se o změny pracovních metod, technologický rozvoj a změny ve společnostech. Robotizaci nelze vyhodnotit pouze z jednoho úhlu pohledu, protože v takovém případě nebude předpověď přesná.

– Jakých změn v pracovních metodách si můžeme všimnout již dnes?

Naši prarodiče pracovali pro stejnou společnost po celý život. Současná generace však mění práci stále častěji. Podle statistik bude mladý muž pracovat v deseti a více společnostech. Kromě toho se rozvíjí práce na větší vzdálenost, zavádí se řízení projektů v několika firmách současně. Toto zde bude jiný pohled na celkový profesní rozvoj. Je také dobré si připomenout lidi, kteří kombinují práci a cestování.

Změny budou stále pokračovat. Chcete-li se rozvíjet na trhu práce, musíte se přizpůsobit novým způsobům výdělku a častým změnám zaměstnání. Bude nutné neustále zlepšovat kompetence, získávat nové znalosti a zkušenosti.

Pokud osoba přijme změny ve způsobu práce, je pravděpodobné, že nebude mít problém najít zaměstnání.

– Bojí se lidé rozvoje technologií?

Technologie se neustále rozvíjejí a nic tento rozvoj nemůže zastavit. Vytvářejí se nové způsoby přepravy, způsoby výměny informací a nudné opakující se úkoly jsou přesměrovány na roboty. Díky tomu se lidé soustředí na zodpovědnější úkoly. Například při přímém kontaktu s klientem nebo při provádění komplexní analýzy s přijetím strategického obchodního rozhodnutí. Tyto úkoly by vzhledem ke složitosti a riziku chyby měl nadále vykonávat člověk. Robot může pouze navrhovat, radit, ale konečné rozhodnutí zůstává na člověku.

Technologie ( to znamená roboti ) podporují a zlepšují naše výsledky. I když společnost dosáhne vysokého procenta automatizace, člověk bude řídit organizaci, programovat, opravovat chyby atd. Technologie podporuje a bude podporovat lidské činnosti. Jasným příkladem je počítač. Jedná se o high-tech vynález, ale bez člověka pracovat nemůže.

– Jaké změny by měly být provedeny ve firmách?

Pro pokračující existenci musí společnosti hledat metody ke zvýšení jejich efektivity. Ještě před 50 nebo 100 lety nebylo nutné provádět rozsáhlé analýzy pro velké prodeje. Dnes konkurenti také vědí, jak používat sociální sítě, takže firmy musí neustále hledat nové způsoby rozvoje.

Některé metody již konkurenti používají, a proto k dalšímu rozvoji již nestačí. Je nutné se tedy dívat dále. Výhodou oproti konkurentům je Lean-management. Ale co společnost, která již bezpečně používá nástroje Lean? Stačí to? Na nějakou dobu. Za pár let to však stačit rozhodně nebude.

Mluvíme o tom, že nebudeme používat Lean řešení. Musí být aplikovány, ne však  na poslední chvíli, ale jako další krok. Důsledkem Lean-managementu je robotizace. Prvním krokem je analýza procesu, pokusit se jej celkově vylepšit a později automatizovat některé části.

Bude mít toto vše vliv na propouštění zaměstnanců? Myslím, že ne. Vše závisí na strategii společnosti a ne na zavedení robotů. Doporučenou strategií je zachovat pracovní místa a nepřijímat nové zaměstnance. Lidé, jejichž úkoly byly přiřazeny robotům, mohou dostávat další úkoly. Je to levnější než najímat nové odborníky zvenčí. Nezapomeňme, že někdo musí roboty ovládat, programovat a opravovat chyby. K tomu jsou lidé potřební.

Používání robotů zvýší produktivitu zaměstnanců: je provedeno vícepráce za stejné časové období. Vzhledem k nedostatkům v dopravním a logistickém průmyslu je robotizace vynikajícím řešením. Společnost nemění náborový plán. Implementuje roboty pouze pro určité procesy, provádí interní personální změny a zvyšuje tak produktivitu celé organizace. Nikdo neztratí práci i přes příchod robotů.

V dopravním a logistickém průmyslu se hovoří o automaticky řízených kamionech a tudíž je zde strach řidičů ze ztráty zaměstnání. Na místě je tedy vhodné věnovat pozornost nedostatku řidičů v tomto odvětví, zatímco společnosti musí dále fungovat. Proto jsou nezbytné změny pracovních metod. Jedna z nich předpokládá, že řidiči z kanceláře během jednoho dne obsluhují několik nákladních vozidel. Řízení vozidel by bylo možné pomocí virtuální reality. Tato myšlenka pomůže vyhnout se problémům spojeným s nedostatkem zaměstnanců.

Podobné koncepty se budou objevovat stále častěji. Roboti pomohou při opakovaných úkolech a zvýší naši produktivitu i s nedostatkem pracovníků. Žijeme v zajímavém čase. Ke změnám dochází rychleji a rychleji. Je čas tento fakt přijmout a najít si své místo.

 

Zdroj : AsstrA