Invoitix

Společnost průmyslu papíru a celulózy, z.s. při ČS VTS Praha připravuje pro pracovníky celulózo-papírenského průmyslu v Čechách i na Slovensku mezinárodní konferenci Papír a celulóza 2022 na téma „Certifikace, legislativa, ekologie v papírenském průmyslu“ Konference se bude konat ve dnech 19. – 20. října 2022 v hotelu Kraví Hora Bořetice.

Konference bude nejenom zacílena na zajímavá témata plně korespondující s odborným zaměřením, ale bude i po delší době, kdy byly tyto a podobné další akce přerušeny prakticky na dva roky pandemií COVID 19, znovu místem osobního setkání a kontaktů. Z obou uvedených důvodů je očekáván velký zájem od všech dotčených subjektů.

Přednášky se dotknou i témat ze světa obalů

V přednáškách nebude chybět seznámení s aktuální legislativou evropské unie a CEPI. Především, ale nejenom, v dopoledním bloku se přednášející z nejrůznějších oborů dotknou různých forem, možností a povinností řady certifikací napříč celulózo-papírenským průmyslem, včetně souvisejících průmyslů dřeva a výroby obalů. Green deal, udržitelnost, biodegradovatelnost či ekologie v souvislosti se strategií firmy – to je jen pár dalších témat, se kterými se současné firmy potýkají a která budou z různých úhlů prezentována i na této odborné akci.

V rámci doprovodného programu konference ve dnech 19. a 20. 10. nebudou již tradičně chybět ani prezentace firem a možnost diskuse s přítomnými zástupci, tak jako tomu bylo i v minulých letech.

 

Program i přihlášku na konferenci najdete zde.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP