Zdroj: Freeimages.com

[quote]Pražský magistrát si nechává připravit analýzu zprávy o kontrole, která našla významné chyby ve fungování městské Technické správy komunikací (TSK). Na základě výsledků poté rozhodne, jestli podá žaloby na zaměstnance organizace, kteří měli pochybení na svědomí. Na včerejším jednání dopravního výboru to uvedla ředitelka kontrolního odboru magistrátu Irena Ondráčková. TSK byla transformována na akciovou společnost a původní příspěvková organizace, které se kontrola týkala, bude zrušena. Výbor si také vyžádal informaci o tom, jak se v nové společnosti zamezí podobným pochybením.[/quote]

Kontrola TSK se týkala loňského roku. Mezi nejzávažnější pochybení patřilo nehospodárné nakládání s majetkem nebo chyby při zadávání veřejných zakázek, které měly být vypisovány bez uvedení ceny. Organizace měla také například zakoupit větší množství počítačů a telefonů, které pak vůbec nepřidělila zaměstnancům. Chyby kontrola objevila i v účetnictví a v inventarizaci majetku.

Jako nehospodárné označila zpráva zaplacení zálohy dodavateli stavebních prací ve výši 56 procent z celkové částky 1,6 milionu korun. Ani po šesti měsících od vyplacení zálohy firma práce nezahájila. Podle Ondráčkové Praha v minulosti kvůli podobnému případu v botanické zahradě podala žalobu. TSK také porušila povinnosti dané zákonem o registru smluv, když v roce 2016 nezveřejnila jedinou.

Analýzu zprávy o kontrole pro magistrát zpracovává externí auditorská firma.

,,Výstupem analýzy by mělo být, zda podat trestní oznámení na konkrétní osoby,“ uvedla ředitelka.

Kvůli transformaci příspěvkové organizace na akciovou společnost toho podle ní magistrát nemůže dělat o mnoho více, protože mechanismy fungování a kontrol si nová firma určuje sama. Původní organizace má nyní pouhých šest zaměstnanců.

Současný ředitel zanikající organizace Karel Rezek na jednání uvedl, že zpráva není přesná. Například tendry podle něj nebyly vypisovány bez ceny, kontrola si jen nevyžádala informace od správného oddělení.

,,Není pravda, že by se zahajovala výběrová řízení na jakémkoliv úseku, aniž by se znala cena. Kdyby to tak bylo, tak je to opravdu trestuhodné,“ uvedl.

Předseda představenstva akciové společnosti Petr Smolka uvedl, že neměli možnost se seznámit se zprávou a po jejím prostudování jsou připraveni přijmout opatření pro zamezení podobných problémů v nové firmě. Dostal za úkol o provedených krocích informovat výbor do konce února příštího roku.

Transformaci TSK z příspěvkové na akciovou společnost dokončili radní na konci roku 2016. Proces má přinést finanční úspory a zjednodušit plánování a financování například oprav silnic a dalších akcí. TSK jako příspěvková organizace ví, kolik dostane od města pouze na jeden rok. Jako akciová společnost si může rozvrhnout hospodaření na delší dobu. Transformaci přichystalo vedení města za vlády bývalého primátora Tomáše Hudečka a původní organizace měla zaniknout do konce roku 2014.

Zdroj: ČTK

DPP