Invoitix

Podle průzkumu pracovních sil zpracoval a předložil Eurostat 26.4., že více než 80 % regionů NUTS 2 v Evropské unii (EU) zaznamenalo v roce 2017pokles jejich míry nezaměstnanosti u osob ve věku 15-74 let v porovnání s rokem 2016 a z toho přibližně 60 % zaznamenalo pokles o nejméně 0,5 %. Regionální míry nezaměstnanosti se však v regionech EU i nadále značně lišily;, nejnižší míra byla v Praze (1,7 %) a v Trier (2,0 %) v Německu, následovaly české regiony Střední Čechy a Jihozápad a německé oblasti Niederbayern a Mittelfranken (všechny 2,1 %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Dytiki Makedonii (29,1 %) v Řecku, Ciudad Autónoma de Melilla (27,6 %) ve Španělsku, Dytiki Ellada v Řecku a Extremadura ve Španělsku (26,3 %), Mayotte (25,9 %), zámořský region Francie a Andalusie (25,5 %) ve Španělsku.

 

 

Přibližně 20 % regionů má poloviční nebo menší míru, než má průměr EU

Z 275 regionů EU, pro které jsou k dispozici údaje, 56 mělo v roce 2017 míru nezaměstnanosti 3,8 % nebo méně, což je polovina průměru EU (7,6 %). Zahrnovalo dvacet jedna regionů v Německu, třináct ve Spojeném království, sedm v České republice, tři v Maďarsku a Rakousku, dva v Belgii, Polsku a Rumunsku a po jednom Bulharsko, Itálie a Nizozemsko. Naproti tomu 31 oblastí mělo míra nejméně 15,2 %-dvojnásobek průměru EU: všech třináct regionů v Řecku, devět ve Španělsku, pět ve Francii a čtyři v Itálii.

 

 

Míra nezaměstnanosti mládeže se pohybovala od cca 4 % v Praze a Oberbayern až po téměř 63 % v Melille

V roce 2017 byla průměrná míra nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 15 až 24 let v EU 16,8 %. Místní rozdíly v míře nezaměstnanosti pro mladé lidi jsou však výrazné. Nejnižší míry byly v Praze v České republice a Oberbayern v Německu (3,8 %), následovaly německé regiony Weser-Ems (4,6 %) a Stuttgart (4,7 %) a Zeeland (5,0 % nejvyšší v Ciudad Autónoma de Melilla (62,7 %) ve Španělsku a Voreio Aigaio (58,2 %) v Řecku. Ve více než třech čtvrtinách regionů EU byla míra nezaměstnanosti mladých lidí nejméně dvakrát vyšší než celková míra nezaměstnanosti.

 

Ve více než 20 % regionů byla většina nezaměstnaných nejméně jeden rok bez práce

Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti, který je definován jako % podíl nezaměstnaných osob po dobu 12 měsíců nebo více, v roce 2017 v EU dosáhl v průměru 45,0%. V regionech EU je nejnižší podíl dlouhodobých nezaměstnaných ve Švédsku, Berkshire, Buckinghamshire a Oxfordshire (13,2%) ve Spojeném království a v Bukurešti – Ilfov (13,8%) v Rumunsku v Övre Norrland (12,8%). Naopak více než tři čtvrtiny nezaměstnaných pracovali po dobu nejméně jednoho roku ve francouzském zámořském regionu Mayotte (83,8%) a ve dvou řeckých regionech – Attiki (77,3%) a Thessalia (77,2%).

Geografické informace

Tyto údaje vycházejí z Nomenklatury územních statistických jednotek (NUTS) 2013, jak je stanoveno v nařízení Komise (EU) č. 1319/2013 ze dne 9. prosince 2013. NUTS 2013 poskytuje jednotné rozčlenění územních jednotek pro zpracování regionálních statistiky pro EU.

Úroveň 2 nomenklatury má 276 regionů: Belgie (11), Bulharsko (6), Česká republika (8), Dánsko (5), Německo (38), Irsko (2), Řecko (13), Španělsko (19), Francie (27), Chorvatsko (2), Itálie (21), Maďarsko (7), Nizozemí 12, Rakousko 9, Polsko (16), Portugalsko (7), Rumunsko (8), Slovinsko (2), Slovensko (4), Finsko (5), Švédsko (8) a Spojené království (40). Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko a Malta jsou považovány za jednotlivé regiony na úrovni NUTS 2.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP