DPP

S radostí oznamuje sérii osvětových seminářů, které jsou zaměřené na aktuální témata v oblasti životního prostředí a udržitelnosti. Tyto semináře jsou skvělou příležitostí pro odborníky, studenty, a všechny zájemce o problematiku ochrany životního prostředí. Podívejte se na náš nadcházející program a neváhejte se zaregistrovat co nejdříve, protože místa se rychle plní!

Všechny semináře jsou na https://obalovaakademie.cz/konference-seminare.

18. dubna – Littering z blízka

Připojte se k nám a dozvíte se více o nové novele zákona o obalech, kde je v § 10a definována povinnost pro subjekty uvádějící na trh jednorázové plastové obaly. Detailně probereme, jaké náklady musejí tyto subjekty obcím hradit za úklid znečištění způsobeného litteringem a jaké obaly spadají do této kategorie.

19. dubna – EUDR a obalový průmysl

Zjistěte vše o nařízení EUDR, které má za cíl snížit dopad odlesňování a emise skleníkových plynů tím, že podporuje spotřebu výrobků, jež nejsou spojeny s odlesňováním. Tento seminář je klíčový pro všechny, kteří chtějí rozumět dopadům tohoto nařízení na obalový průmysl.

26. dubna – Save Food and Food Waste Training

Přidejte se k nám, abyste se naučili, jak můžeme společně bojovat proti plýtvání potravinami. Tento trénink nabídne praktické rady a strategie, jak snižovat odpady v potravinovém řetězci a přispět k udržitelnější budoucnosti.

4. května – PPWR 1. část

Základní informace o PPWR – zakázané obalové formáty, cíle, obal/neobal. 1.ze série o nové evropské legislativě.

5. června – Obaly pro potraviny a kosmetiku

Zopakování pravidel týkající se obalů pro potraviny a kosmetiku. Tato pravidla jsou klíčová jak pro výrobce, tak pro distributory a obchodníky.

27. června – European Packaging Symposium

Na tomto symposiu se sejdou odborníci z celé Evropy, aby diskutovali o nejnovějších trendech a výzvách v obalovém průmyslu. Buďte součástí této důležité události a získejte cenné informace a kontakty v oboru.

Nezmeškejte tuto příležitost k rozšíření vašich znalostí. Registrujte se již dnes!

Zdroj: SYBA