Před 20 lety, 1. ledna 2003, vznikla státní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která se od ledna 2020 jmenuje Správa železnic (SŽ). Organizace plní funkci vlastníka a provozovatele železniční sítě a regionálních drah ve vlastnictví státu. Stará se rovněž o rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty. SŽ se stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor výstavby tratí.

Firma vznikla v rámci liberalizace dopravního trhu oddělením od původní státní organizace České dráhy (ČD). Patří k největším investorům do stavebnictví v zemi. Výstavbu financuje zejména z veřejných zdrojů, ve velké míře z fondů EU.

Správa železnic loni vykázala ztrátu po zdanění 1,6 miliardy korun, meziročně ji prohloubila o 400 milionů korun. Na ztrátě se v konečném výsledku podle firmy podílelo zejména započtení úroků, zdanění a odpisů. Celkově loni správa hospodařila se 60 miliardami korun, z toho šlo 37 miliard na investice. Správa železnic loni uvedla do provozu 92 kilometrů zrekonstruovaných tratí a kompletně zrekonstruovala 73 výpravních budov.

Rozpočet se příští rok se zvýší na 61,9 miliardy korun. Zároveň jej bude možné navýšit až na 70,4 miliardy korun o úvěr od Evropské investiční banky. Z toho na investice půjde až 48,5 miliardy Kč a na opravy a údržbu zhruba 18 miliard Kč. V roce 2023 chce SŽ pokračovat v přípravě vysokorychlostních tratí, projekční práce běží na téměř 200 kilometrech. Zahájí také práce na úseku Praha – Letiště Václava Havla – Kladno nebo modernizaci úseku Praha Bubny – Výstaviště. Začne také tendry na modernizaci a rozšíření pražského Masarykova nádraží včetně přímého vstupu do metra. V hlavním městě by měla odstartovat modernizace stanice Praha Smíchov a zdvoukolejnění Branického mostu.

V Brně začne modernizace stanice Brno-Královo pole, která mimo jiné počítá s výstavbou nové nádražní budovy. Na třetím koridoru začne úprava úseku Karlštejn – Beroun a naplno se rozběhnou stavby zahájené již na konci letošního roku, mezi které patří modernizace mezi Mstěticemi a Čelákovicemi, což je poslední nerekonstruovaná část trati Praha – Lysá nad Labem, a bude pokračovat elektrizace a výstavba druhé koleje na úseku Střelice – Zastávka u Brna. Do modernizace výpravních budov správa příští rok investuje dvě miliardy Kč.

V čele SŽ stojí od roku 2018 Jiří Svoboda. K loňskému roku zaměstnávala přes 17 000 lidí.

Zdroj : SŽDC