Rakouská vláda uvedla v platnost zákon o nakládání s odpady, který předpokládá přepravu značného množství odpadu po ekologické železnici. Zákon je účinný od 1. ledna 2023. Rail Cargo Group (RCG) v této souvislosti investuje 75 mil. EUR do vagonů, aby udržela krok s rostoucí poptávkou v rostoucí komoditě.

Přeprava odpadů představuje významný podíl na vnitrostátní přepravě RCG. V průměru firma ročně přepraví 8 mil. tun odpadu a dalších druhotných materiálů, jako je kovový šrot. V roce 2021 se přeprava podílela na překročení výnosů o 50 mil. EUR v porovnání s předcovidovým rokem 2019.

Přepravní odpad při menším plýtvání

Rakouský zákon o nakládání s odpady je o přesunu přepravy odpadu na ekologickou železnici klimaticky neutrálním vlakem nákladní dopravy. Cílem pro rok 2023 je odpady nad 10 tun a na vzdálenost přes  300 km přepravovat po železnici.

Do roku 2026 budou hmotnostní a vzdálenostní limity upraveny dvakrát. Od 1. ledna 2024 bude přeprava odpadu po železnici povinná na vzdálenosti přesahující 200 km a od roku 2026 bude každá přeprava na 100 a více kilometrů uskutečňována vlaky nákladní dopravy. Přeprava odpadu nákladními velkými vozidly po rakouských silnicích bude postupně vymezena jen na krátké vzdálenosti.

75 mil. EUR na vybavení

S razantním omezením přepravy odpadů po silnicích přináší zákon očekávaný nárůst přepravy po železnici. RCG hodlá investovat do zařízení, které jí pomůže podílet se na přesunu přepravy odpadů na železnici. RCG zveřejnila rozpočet ve výši 75 mil. EUR, který bude použit na nákup nových kontejnerů a podvozků MOBILER. Zařízení typu MOBILER se skládá z kontejnerů, nákladních vagonů a silničních vozidel, které lze flexibilně používat. Flexibilita vyplývá především z hydraulického zvedání, které návěsy MOBILER používají, což jim umožňuje horizontální překládku kontejnerů z nákladních automobilů do vlaků rychle, snadno a bez potřeby jeřábů nebo speciálních vleček.