Na regulovaném úseku Labe mezi Ústím nad Labem a Hřenskem na Děčínsku lodní doprava upadá. Pomohlo by vybudování jezu v Děčíně, řekl dnes ČTK obchodní ředitel společnosti Rhenus PartnerShip-ČSPL (Československá plavba labská) Pavel Hamalčík.

„Dnešní stav znamená, že například v roce 2021 byla na tomto úseku plavba zcela zastavena 73 dnů, v roce 2020 to bylo 139 a v roce 2019 dokonce 189 dnů,“ uvedl Hamalčík.

O vybudování plavebního stupně Děčín se mluví téměř 30 let. Jez u Děčína, jehož stavbu podporují rejdaři, má zlepšit splavnost řeky pro nákladní lodě. České a německé ekologické organizace tvrdí, že jediný plavební stupeň nemůže zajistit celoroční splavnost řeky v situaci, kdy se kvůli suchu zvyšuje počet dní, během kterých není možné po řece plout. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) letos v dubnu řekl, že stát o stavbě stále uvažuje.

„Přes veškeré snahy jez nestojí a na dostatek vody se musí čekat. Především z těchto důvodů je naše společnost nucena svými plavidly do ČR naplouvat v omezené míře,“ doplnil Hamalčík. Činnost proto společnost provozuje v zahraničí, kde nepanují obavy z nedostatku vody. Jde především o Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii.

Zatím neuskutečněnou výstavbu vodního díla na Labi bere ředitel jako ztrátu pro ČR. Bez jezu podle slov Hamalčíka trpí přístavy, loděnice a také lokální ekonomika. „Nehledě na fakt, že některé druhy zboží je možno vzhledem ke svým specifickým parametrům přepravovat pouze po vodě,“ podotkl.

Na letošní rok připadá 100. výročí od založení československého rejdařství, lodní doprava má v zemi dlouholetou tradici. Lodní park v roce 1922 disponoval především parníky a parními rychloloděmi, válečnými čluny či řetězovými parníky. V současné době se realizují přepravy zboží motorovými nákladními loděmi a provozováním tlačné plavby.

Předchůdkyně ČSPL – Československá plavební akciová společnost labská – vznikla 13. června 1922. Převzala lodní park a stanice v přístavech na Labi po zaniklé Rakouské severozápadní paroplavební společnosti. Podnik se stal dominantním domácím přepravcem zboží po řece. V době své největší slávy provozovala ČSPL přes 500 lodí a zaměstnávala několik tisíc lidí.

Zlomovým obdobím se stal začátek 90. let. Firma byla zprivatizována v první vlně kupónové privatizace, skutečný vlastník však nevznikl. K vývoji, který skončil prohlášením konkursu před více než deseti lety, přispělo také ukončení přepravy uhlí pro tepelné elektrárny ČEZ v polovině 90. let.

V roce 2018 ČSPL koupil nový majitel, společnost Rhenus Group. „Tato změna nám přinesla nejen nové jméno, ale též nový rozvoj a možnosti,“ uvedl Hamalčík. Doplnil, že v roce 2021 směřovaly investice do zlepšení stavu lodního parku. Podle něj se o proti předchozím letům zvýšily až o 100 procent a letos tomu bude podobně.

Společnost Rhenus PartnerShip-ČSPL má dnes 71 zaměstnanců a provozuje 24 plavidel. Před dvaceti lety zaměstnávala 600 lidí a provozovala okolo 140 plavidel.

Zdroj : ČTK