Invoitix

[quote]

Skupina RAJA, přední evropský výrobce obalových materiálů a kancelářských potřeb, dosáhla v roce 2020 rekordního obratu 1,02 miliardy EUR. To je v souladu s cíli skupiny skok o 39,5 %. Provozní výsledek činil 89 milionů EUR, což je o 58 % více než v předchozím roce. Společnost, která působí v 18 evropských zemí s 25 dceřinými společnostmi, tak překonala pokračující zdravotní krizi díky rychlému přizpůsobení se podmínkám na trhu a tvrdé práci týmu napříč Evropou. V České a Slovenské republice navýšila počet zákazníků o téměř 40 %. Kromě finančního růstu zasvětila loňský rok podpoře charitativních organizací i svou nadační činností.

[/quote]

Poptávka po dodávkách a vybavení obalů, které tvoří 50 % tržeb skupiny, byla posílena explozí online prodeje po celé Evropě. Krize také masivně zvýšila poptávku firem po ochranných prostředcích a hygienických potřebách. Dceřiným společnostem skupiny RAJA specializujícím se na distribuci kancelářských potřeb a vybavení, se podařilo udržet dobré výsledky  i přes propad tohoto segmentu produktů během loňského roku. Prodej průmyslového a skladového vybavení zůstal na stejné úrovni jako v předchozím roce.

Trvalý růst tržeb, podstatné zvýšení provozních výsledků a pokračující investice do logistických a digitálních projektů – to jsou pro skupinu RAJA hlavní poznávací znaky roku 2020.        A to i v čase bezprecedentní pandemické krize, která otřásla světovým trhem a jeho výkonností. Skupina navíc úspěšně dokončila integraci     4 nových společností  získaných v roce 2019: JPG ve Francii, Mondoffice v Itálii,     Kalamazoo ve Španělsku,  3 hlavní hráče na trhu  kancelářských potřeb a  nábytku.   Velkým úspěchem byla také akvizice společnosti Bernard, která dominuje trhu    s úklidovými a sanitárními      potřebami ve Francii a Belgii. Tento výkon prokazuje solidnost obchodního modelu skupiny, který připravil pro skupinu RAJA jedinečnou pozici pro evropské hospodářské oživení v roce 2021.

V první řadě bych chtěla poděkovat našim týmům po celé Evropě za jejich neutuchající   odhodlání a motivaci. Tváří v tvář této bezprecedentní krizi naše společnosti pokračovaly   v práci a našich 14 distribučních center pokračovalo v provozu bez přerušení. Reagovali jsme  a přizpůsobovali se poptávce našich zákazníků a nadále jim dodávali produkty nezbytné pro jejich činnost. Jsme obzvláště hrdí na to, že se nám v tak obtížném roce podařilo posílit pouto s naším  1 milionem zákazníků a získali jsme důvěru i 250 tisíc nových zákazníků v Evropě,“ uvedla generální ředitelka skupiny RAJA Danièle Kapel-Marcovici.

Co se týká výsledků z České republiky, společnost RAJA na lokálním trhu      zaznamenala meziroční nárůst obratu za loňský rok 12,1%, a to částečně i díky 7,5% nárůstu zákazníků.  Výsledky na slovenském trhu byly ještě výraznější. Meziroční nárůst  obratu byl v r. 2020 38, 4 %.   Slovenské zastoupení zaznamenalo nárůst zákazníků v porovnání s rokem 2019 o 29,9%.

 Solidarita silnější než kdy jindy

V průběhu roku 2020 podporovaly společnosti skupiny v souladu se svými hodnotami   solidarity a sociální odpovědnosti, kromě akcí a sponzorství nadace RAJA-Danièle Marcovici, řadu iniciativ bojujících proti zdravotním, ekonomickým a sociálním důsledkům onemocnění  COVID-19. Na konci roku 2020 skupina RAJA darovala 1 milion EUR charitativním organizacím, které zřizují sociální programy pro lidi v nouzi po celé Evropě. Ve Francii, kde má společnost své hlavní sídlo, darovala tyto prostředky neziskovým organizacím, jako je např. Les Restos du Cœur (organizace redistribující potraviny), Le Secours Populaire Français (organizace bojující proti chudobě a diskriminaci ve veřejném životě) nebo Lékaři bez hranic. Česká RAJA, která se dlouhodobě zapojuje do aktivit na pomoc ohroženým ženám čelícím domácímu násilí, podpořila také neziskovou organizaci ROSA, které věnovala 155 tisíc korun. Na Slovensku věnovala 2 000 EUR neziskovce Fenestra. RAJA také darovala pro boj s covidem obalový materiál pro balení roušek a ochranných prostředků fakultě ČVUT. Dále poskytla pomoc Akademickému centru studentských aktivit v rámci projektu „Chci pomoct“ ve formě sáčku a hygienických potřeb a společnosti Gigamat poskytla materiál na rozesílání zdravotnických pomůcek v rámci projektu „Lidi ve službě lidem”.

Rok 2020 byl obzvláště obtížným rokem pro nejzranitelnější skupiny napříč společností, v neposlední řadě pro ženy, které jsou obětmi násilí. Krize Covid-19 byla také hlavní zkouškou pro sdružení, která každodenně pracují v této oblasti. Nadace RAJA pokračovala ve své práci    podpořila 55 charitativních projektů v 15 zemích s celkovým rozpočtem přes 1 milion eur.    V důsledku zdravotních krizí nadace poskytla nouzové financování ve výši 50 tisíc EUR na národní horkou linku pro ženy postižené domácím násilím ve Francii a v rámci kampaně OSN „Orange the World“ poskytla výjimečné financování ve výši 100 tisíc EUR šestnácti asociacím usilujícím o ukončení sexistického a sexuálního násilí. Nadace také uspořádala již 5. ročník udílení cen RAJA Foundation Women’s Awards, přičemž odměnila práci 6 partnerských     sdružení cenovým fondem ve výši 80 tisíc EUR.

 

Ambiciózní cíle pro rok 2021

Pro rok 2021 se skupina RAJA zaměřuje na 8 až 10% nárůst obratu. „Abychom dosáhli tohoto ambiciózního cíle, budeme si muset upevnit naši pozici multi-specialisty v Evropě, posílit naši organizaci a pokračovat v rozvoji naší zákaznické základny na všech trzích. Postupné  hospodářské oživení v Evropě, pokračující růst online prodeje a rostoucí poptávka  po ekologicky šetrných produktech jsou faktory, které nám pomohou dosáhnout našich cílů. Stabilní finanční pozice skupiny nám umožní pokračovat v našem investičním programu   po celé Evropě,“ dodává Danièle Kapel-Marcovici.

 

Zdroj : RAJA

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP