Silniční obchvat Klatov, stavba za více než jednu miliardu korun, je hotový z více než poloviny. Osmikilometrová silnice bude zprovozněná v listopadu 2024 a úplně dokončena o rok později v květnu. Stavba pokračuje podle harmonogramu.

Dvoupruhový obchvat na silnici I/27 z Plzně a dále na Horažďovice nebo na Železnou Rudu je důležitý pro celé Pošumaví, ale i pro Šumavu a cesty do Bavorska. „Absolutně vyloučíme, aby tranzitní doprava projížděla centrem Klatov. Bude to tam bezpečnější, plynulejší a samozřejmě se průjezd po obchvatu zrychlí,“ uvedl Blabol.

„V nejhorším místě, na příjezdové Plzeňské ulici, projíždí 17.200 vozidel za 24 hodin,“ řekl Blabol. Dopravní zatížení podle něj roste, mýto počty aut neomezilo, po dokončení obchvatu by se měla intenzita opět zvýšit.

„K dnešnímu dni máme vyfakturováno více než 50 procent, přes 520 milionů korun,“ uvedl. Všechny stavební objekty jsou rozpracované, plně hotové jsou zatím jen některé přeložky inženýrských sítí, hlavně ČEZ.

Technické problémy podle Blabola na stavbě nejsou. „Ale jsou tam složité mostní konstrukce, na něž je třeba věnovat hodně času,“ uvedl. Mostů bude na 8,1 km dlouhé trase devět, nejsložitější je hned na začátku za Štěpánovicemi, který je dlouhý 165 metrů a překonává železnici a silnici třetí třídy. Stavba za provozu vyvolala pouze omezení jízdy vlaků při budování mostu.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla je stavba významná pro město, kraj, ale i celou ČR. „Propojení na jih na Šumavu je velmi potřebné, intenzity dopravy jsou tam velmi vysoké a je potřeba silnici I/27 postupně zkapacitňovat,“ řekl. Podle něj se to daří za Plzní, kde se staví čtyřpruhová, 6,3 km dlouhá, silnice mezi Šlovicemi a Přešticemi. Hotová bude v září 2024. Za dva roky by na ni měla navázat stavba více než pětikilometrového obchvatu Přeštic za miliardu korun. ŘSD teď zpracovává projekt pro výběr dodavatele dvoupruhové komunikace, která skončí před Lužany. Projekt bude v říjnu a hned poté zahájí ŘSD výběrové řízení na zhotovitele. „Držíme to, že bychom chtěli stavbu zahájit v polovině roku 2024,“ uvedl Blabol. Je podána žádost o stavební povolení, ale zbývá ještě vykoupit či směnit 15 až 20 procent pozemků.

ŘSD dále připravuje technickou vyhledávací studii na 5,6 kilometru dlouhou přeložku Švihov – Klatovy. „Začne na konci Švihova a skončí na začátku budovaného klatovského obchvatu,“ řekl Blabol. Hotovo by mělo být do 15 let.

Obchvat Klatov začíná ve směru od Plzně u Štěpánovic a skončí v klatovské části Luby, kde se vrací na původní komunikaci I/27. Stavba je z 85 procent hrazena evropským operačním programem Doprava 2, který bude hradit také obchvat Přeštic.

Podle starosty Klatov Rudolfa Salvetra (ODS) se prvotní záměr obchvatu objevil už v 70. letech. „Je pro nás velmi významný, tranzitní průjezd městem dramaticky narostl,“ uvedl. Klatovy s 22.500 obyvateli jsou druhým největším městem Plzeňského kraje.

Zdroj : ČTK