[quote]Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) pokutu 150.000 Kč za nelegální kácení podél trati na Českobudějovicku. SŽDC nechala v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny pokácet 23 vzrostlých stromů a 13.400 metrů čtverečních porostů podél trati v Hosíně a Hrdějovicích na Českobudějovicku. Pokuta je pravomocná. ČTK to dnes řekla zástupkyně mluvčí ČIŽP Jana Jandová. Vyjádření Správy železniční dopravní cesty ČTK zjišťuje.[/quote]

SŽDC nechalo stromy a porost pokácet v lednu 2019 v režimu takzvaného havarijního kácení. Ten, kdo takto kácí, nemusí mít před tím povolení, ale musí to úřadům oznámit do 15 dnů po kácení. Stromy, které se takto kácí, musí bezprostředně ohrožovat život či zdraví. ČIŽP došla k závěru, že tyto podmínky SŽDC nenaplnilo.

„Jednalo se převážně o zdravé dřeviny s rovnými kmeny, které nevykazovaly známky růstových defektů ohrožujících své okolí případným pádem či rozlomením. Navíc smlouvu uzavřelo SŽDC v listopadu roku 2018, což rovněž nasvědčuje tomu, že se jednalo o plánovaný zásah, nikoliv o odstranění bezprostředně hrozícího nebezpečí,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovice Vladimír Jiráček. Dodal, že SŽDC mělo postupovat mimo režim havarijního kácení.

Protizákonně tak SŽDC pokácelo převážně vzrostlé zdravé duby, také topoly nebo akáty. Zejména u dubů měli podle ČIŽP zástupci SŽDC prozkoumat, zda je nutné kácet, když tyto stromy oddělovaly dráhu od blízké obytné zástavby.

Pokutu dva miliony korun za nepovolené kácení zaplatila SŽDC v roce 2017. Týkalo se to 1043 stromů. „SŽDC zákon o ochraně přírody a krajiny dlouhodobě obchází, protože za nadřazený považuje zákon o dráze,“ uvedl tehdy ředitel inspekce Erik Geuss.

Jandová dnes ČTK řekla, že šlo o kácení na různých místech v ČR. SŽDC takto nepovoleně kácela v roce 2016, kromě 1043 stromů rostoucích mimo les to bylo ještě 70.853 metrů čtverečních porostů dřevin podél tratí.

V Jihočeském kraji ČIŽP loni uskutečnila 1293 kontrol a uložila 264 pravomocných pokut za 8,02 milionu Kč. Nejvyšší, 350.000 Kč, podnikateli Janu Sedlákovi za nakládání s odpady v Plané nad Lužnicí. V ČR udělala loni inspekce 16.572 kontrol a vyměřila 2547 pravomocných pokut za 100,2 milionu Kč, nejčastěji za porušení zákona o nakládání s odpady.