[quote]Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil na základě námitky jednoho z účastníků výběrové řízení na zajištění veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji pro léta 2020 až 2030. Jde o soutěž na zakázku za 7,7 miliardy korun. ČTK to dnes sdělili zástupci hejtmanství. Královéhradecký kraj proti rozhodnutí úřadu podá rozklad.[/quote]

Účastník soutěže v námitce, které ÚOHS vyhověl, poukázal na to, že v případě objednání menšího počtu kilometrů se cena vzešlá ze soutěže mění v nevýhodnou.

„Bohužel dojde ke zdržení celého výběrového řízení. Prvostupňové rozhodnutí ÚOHS považujeme za zcela nepředvídatelné, nesprávné a naprosto nesmyslné,“ uvedl v tiskové zprávě hejtmanův náměstek pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Podle něj antimonopolní úřad náležitě neposoudil skutečnost, že kraj nepředpokládá snížení rozsahu dopravního výkonu, ale naopak počítá s jeho nárůstem. „Pokud by kraj nestanovil hodnotící kritéria tak, jak byla stanovena, vystavoval by se riziku, že při navýšení dopravního výkonu by nebyl schopen zajistit dopravní obslužnost, protože jakékoli navýšení dopravního výkonu by pro Královéhradecký kraj znamenalo enormní nárůst nákladů,“ uvedl Červíček.

Podle vedení kraje se ÚOHS podaným podnětem neměl vůbec zabývat, protože jej podala osoba, která nepodala ve věci námitky. Zákon o zadávání veřejných zakázek přitom podle kraje výslovně stanovuje, že takový podnět se nevyřizuje. „Připravujeme argumentaci pro podání rozkladu a jsme přesvědčeni, že ve druhém stupni bude úřad postupovat ustálenou rozhodovací praxí v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dospěje k závěru, že Královéhradecký kraj při stanovení hodnotících kritérií nijak nepochybil,“ uvedl Červíček.

Kraj už má vybrané všechny dopravce na zajištění linkové dopravy ve všech oblastech a čeká na ukončení tohoto posledního správního řízení vedeného u ÚOHS, sdělil ČTK Michal Friček z kanceláře hejtmana. Pak by mohl kraj podepsat s dopravci smlouvu. Kraj se už také vypořádal s několika námitkami podanými na autobusový tendr.

Královéhradecký kraj tendr na dopravce pro zajištění dotované linkové dopravy vypsal loni v říjnu, nabídky firmy podaly v květnu. Zakázka je rozdělena na osm oblastí, zajištění dopravy má přesah i na území sousedních krajů. Plnění zakázky by mělo začít od změny jízdních řádů v září 2020. Rozsah výkonu dopravy kraj stanovil na 18,4 milionu autobusových kilometrů ročně. Zakázka počítá s nasazením 248 autobusů.

Tři oblasti vyhrála společnost BusLine KHK. Tři má i sdružení Transdev Morava a Audis Bus. Zbylé dvě mají obsluhovat sdružení společností CDS Náchod a P-Transport a sama společnost CDS Náchod. Nyní pro kraj autobusovou dopravu zajišťuje 11 společností. Nově by se na autobusové dopravě mělo podílet pět firem. Zakázka je finančním objemem největší za dobu existence kraje.

 

Zdroj : ČTK