[quote] Vláda včera i přes výhrady ministerstva vnitra podpořila poslaneckou novelu, která má mimo jiné omezit počet pokusů o získání řidičského průkazu. Novelu, kterou předložili zástupci všech sněmovních klubů, doporučilo ministerstvo dopravy. Kabinet k novele pošle Sněmovně pozitivní stanovisko, informoval tiskový odbor Strakovy akademie.[/quote]

Omezení počtu pokusů opakování zkoušek má podle poslanců v čele se Zuzanou Ožanovou (ANO) zamezit zahlcení zkušebního systému. Má také aspoň částečně zabránit praxi některých autoškol, které uchazeče o řidičský průkaz připravují nedostatečně, aby inkasovaly platby za opakované zkoušky.

Novela předpokládá, že pokud žadatel o řidičský průkaz u některé části zkoušky neuspěje, bude ji moci opakovat ještě dvakrát. Pokud ji ani tak nesloží, bude muset projít příslušnou částí výuky nebo výcviku znovu. Následně bude mít uchazeč další tři pokusy. Pokud neuspěje, bude muset absolvovat celý řidičský kurz znovu.

Zatímco ministerstvo dopravy mělo k návrhu spíše technické připomínky, vnitro mělo výhrady k dalším pasážím novely. Vadilo mu například navrhované zrušení povinnosti, aby učitel autoškoly musel doprovázet žadatele o řidičský průkaz i ke zkoušce z pravidel provozu. Nesouhlasilo ani se sjednocením podmínek pro žadatele o řidičské oprávnění a řidiče podstupující přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Doporučilo nicméně vládě řídit se stanoviskem ministerstva dopravy.

Novela by měla také zakázat praxi, kdy učitel dohlíží při výcviku i na dva žáky na motocyklu a zároveň v automobilu cvičí jízdy s dalším žákem. Nově by mohl učitel dohlížet jen na jednoho uchazeče o řidičský průkaz na motocykl a automobil by musel řídit osobně.

Dvě části praktické zkoušky u motocyklů by se podle novely nově hodnotily samostatně. Změna by podle předkladatelů tyto zkoušky zefektivnila. Každou část by mohl provádět jiný zkušební komisař. Uchazeč, který by u jedné části zkoušky neuspěl, by opakoval jen tuto část.

 

Zdroj : ČTK