Počátky, výstavbu a současnost 324 kilometrů dlouhé Labsko-vltavské vodní cesty představí ode dneška výstava této technické památky, jejíž historie sahá do počátku 19. století. Součástí expozice na Fakultě stavební ČVUT budou například interaktivní model zdymadla s jezem nebo velkoplošná obrazovka s videoprojekcí časoprostorového vývoje vodních cest, informovala fakulta v tiskové zprávě.

Výstava zachycuje Vltavskou vodní cestu od slapské přehrady po Mělník a Labskou vodní cestu od Pardubic po státní hranici s Německem. Podle vedoucího projektu Pavla Fošumpaura je smyslem výstavy upozornit na existenci jedinečného souboru vodních děl s výjimečnou historií a celospolečenským významem. Veřejnost se tak dozví nejen o modernizaci vodních cest napříč historií nebo o osobnostech, které se o vývoj vodních cest zasadili, ale také o účelech vodní energie i o účelech samotné výstavby. Vedle dopravy totiž vodní cesty slouží při ochraně před povodněmi, při zásobováním vodou nebo při rekreaci.

Výstava bude návštěvníkům bezplatně přístupná do 10. ledna 2023 a to vždy v pracovní dny od 9:00 do 18:00 v atriu stavební fakulty v pražských Dejvicích. Zájemci se mohou účastnit i komentovaných prohlídek.

Projekt zároveň navazuje na webovou aplikaci Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty. Aplikace dokumentuje existující historické objekty na této vodní cestě a současně předkládá tipy pro turistiku v okolí řek. Uvedena byla v roce 2020.

ČVUT je jedním z největších a nejstarších technických univerzit v Evropě. Vysoká škola tvoří zázemí pro osm fakult a 19.000 studentů.

Zdroj  :ČTK