[quote]Podle prvních odhadů Eurostatu z 19.9. v červenci 2017 v porovnání s červnem 2017 vzrostla sezónně očištěná produkce v odvětví stavebnictví o 0,2 % v eurozóně (EA19) a o 0,5% v EU28. V červnu 2017 vzrostla výroba v odvětví stavebnictví o 0,2% v eurozóně a o 0,3% v EU28.[/quote]

V červenci 2017 ve srovnání s červencem 2016 se výroba ve stavebnictví zvýšila o 3,4% v eurozóně a o 3,6% v EU28.

Tabulky v odhadech Eurostatu ukazují stále  nepříliš dobrou pozici odvětví v ČR.
                  

Měsíční srovnání podle odvětví stavebnictví a podle členských států

Zvýšení o 0,2 % ve výrobě ve stavebnictví v eurozóně v červenci 2017 v porovnání s červnem 2017 je způsobeno nárůstem pozemního stavitelství o 0,3%, zatímco inženýrské stavitelství pokleslo o%.

V EU-28 je nárůst o 0,5% způsoben nárůstem pozemního stavitelství o 0,8 %, inženýrské stavitelství  kleslo o 0,8%.

Mezi státy, pro které jsou k dispozici údaje, nejvyšší nárůst výroby ve stavebnictví zaznamenaly ve Švédsku (+ 7,9 %), v Polsku (+ 4,3 %) a na Slovensku (+ 2, 8%), největší poklesy ve Slovinsku (-8,6 %, v České republice (-2,5 %) a Maďarsku (-2,1 %).

Roční srovnání podle odvětví stavebnictví a podle členských států

Zvýšení výroby ve stavebnictví o 3,4% v červenci 2017 proti červnu 2016 v porovnání s červencem 2016 je způsobeno zvýšením výroby pozemního stavitelství o 4,0 % a inženýrského stavitelství o 0,9%.

V EU-28 je nárůst o 3,6% způsoben nárůstem pozemního stavitelství o 4,0 % a inženýrského stavitelství o 2,3%.

Mezi státy, pro které jsou k dispozici údaje, zaznamenaly nejvyšší nárůst výroby ve stavebnictví v Maďarsku (+ 22,6 %), Švédsku (+ 21,2 %), Polsku (+ 19,8 %) a na Slovensku (+ 14,7 %). Poklesy zaznamenaly Spojené království (-1,1 %) a Itálie (-0,4 %).

Metody a definice

Index výroby ve stavebnictví se přibližuje vývoji objemu výroby v rámci odvětví, kteréý se dělí na pozemní stavitelství a inženýrské stavitelství.

Sezónně očištěné řady eurozóny a EU se počítají agregací sezónně očištěných národních údajů. Eurostat provádí sezónní úpravu údajů pro země, které neupravují své údaje o sezónní vlivy.
Měsíční index uvedený v této zprávě se vypočítává pouze na základě údajů zemí vykazujících měsíční údaje. Chybějící údaje od členských států za poslední měsíce se odhadují pro výpočet agregátů eurozóny a EU.