DPP

[quote]Odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) budou ve spolupráci s výrobcem turbovrtulových leteckých motorů GE Aviation Czech testovat udržitelné letecké palivo označované podle anglického názvu SAF (Sustainable Aviation Fuel). Testování se zaměří na vliv používání tohoto paliva v různých koncetracích na letecké motory, řekl dnes ČTK na Mezinárodním strojírenském veletrhu děkan Fakulty strojní ČVUT Michael Valášek.[/quote]

„V současné době je povolena maximální koncentrace SAF v leteckém palivu 50 procent, ale letecké společnosti jej využívají spíše v nižších koncentracích. My začneme s testováním na 40 procentech a postupně bychom chtěli dojít na testování využití pouze SAF. To by ve výsledku mělo snížit emise leteckého motoru až o 80 procent,“ uvedl Valášek.

Udržitelné letecké palivo SAF má stanovené složení. Namísto takzvaných fosilních paliv, tedy například ropy, se vyrábí z biomasy a odpadních olejů, včetně například použitého kuchyňského oleje. Velké letecké společnosti jej mohou jako příměs do běžného leteckého paliva používat už nyní, jeho maximální koncentrace ale nesmí přesáhnout 50 procent.

„Velké společnosti se SAF experimentují, zatím je jeho podíl na použitém leteckém palivu pouze jedno procento. Jeho používání je potřeba zvýšit, aby klesly emise z leteckého průmyslu. Zatím byl realizován let bez pasažérů s poměrem SAF 50 procent, zanedlouho by se měl uskutečnit první let s pasažéry s takovýmto podílem SAF,“ doplnil Milan Šlapák, ředitel GE Aviation Czech.

Palivo SAF budou vědci testovat v nových zkušebnách i takzvané létající zkušebně, tedy v experimentálním letadle osazeném novým turbovrtulovým motorem GE Catalyst. Ten je prvním s plně integrovaným digitálním řízením a sám o sobě má o 17 až 20 procent nižší spotřebu i emise CO2.

„Celkem 12 součástek tohoto motoru je navíc vyrobeno technologií 3D tisku. Těchto 12 dílů nahrazuje 855 jednotlivých dílů vyrobených konvenční technologií, což je v dodavatelském řetězci obrovská výhoda. Využití 3D tisku navíc snížilo i váhu motoru,“ uvedl Šlapák.

Data získaná z testování využití SAF by měla sloužit jako podklady k certifikaci, ale i jako zdroj informací pro výrobce a uřivatele tohoto paliva.

 

Zdroj : ČTK