Zdroj: Freeimages.com
Invoitix

Komise dne 1. února s podporou Evropského parlamentu, zastoupeného poslancem Jakobem von Weizsäckerem – předkladatelem nedávné zprávy o virtuálních měnách, otevřela fórum a středisko EU pro sledování technologie blockchain.

Fórum a středisko pro sledování technologie blockchain bude představovat nejdůležitější fáze pokroku ve vývoji této technologie, podporovat evropské aktéry a upevňovat spolupráci mezi EU a nejrůznějšími subjekty, které se technologií zabývají.

Technologie blockchain ukládá bloky informací z celé sítě a umožňuje vysokou míru sledovatelnosti a bezpečnosti online ekonomických transakcí, a považuje se proto za zásadní průlom. Očekává se, že bude mít dopad na digitální služby a na transformaci obchodních modelů v řadě oblastí, například ve zdravotnictví, pojišťovnictví, financích, energetice, logistice, správě duševního vlastnictví či veřejných službách.

„Technologie jako blockchain mohou pomoci snížit náklady a zároveň zvýšit důvěryhodnost, sledovatelnost a bezpečnost. Mají obrovský potenciál v zabezpečování online sociálních a ekonomických transakcí, protože dokáží ochránit před útoky a ruší potřebu využívat zprostředkovatele. Máme v plánu využít skvělé evropské talenty a start-upy a stát se ve vývoji a investicích do implementace blockchainu předním světovým hráčem,“ prohlásil místopředseda pro jednotný digitální trh Andrus Ansip.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu uvedl: „Z mnoha technologií, které dnes táhnou digitální inovace, má právě blockchain potenciál skutečně transformovat finanční služby a trhy. Fórum a středisko pro sledování blockchainu bude sledovat jeho vývoj a sloužit jako zdroj informací při vytváření našich politik.“

Svůj názor připojila i komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová: „Blockchain podle mého zásadně mění pravidla hry a já chci, aby Evropa byla v jeho vývoji na špici. Potřebujeme pro to vytvořit správné prostředí – ne jen směsici iniciativ, ale skutečně jednotný digitální trh blockchainu, aby z něj měl prospěch každý jednotlivec. Fórum a středisko EU pro sledování technologie blockchain nás tomu velmi přiblíží.“

Evropská komise financuje projekty technologie blockchain od roku 2013 z unijních programů pro výzkum FP7 (7. rámcový program) a Horizont 2020. Do roku 2020 hodlá na projekty, které by mohly technologii využívat, dát až 340 milionů eur.

Vlády, podniky i jednotlivci by se měli chopit příležitosti

Evropští podnikatelé a inovátoři již řešení na bázi blockchainu nabízejí. Velcí hráči z tradičních odvětví, jako jsou banky, pojišťovny, burzy cenných papírů, logistické a jiné společnosti se zapojili do pilotních projektů. Řada členských států hodlá začít technologii více využívat a již ohlásila odpovídající iniciativy.

Evropská komise chce dosavadních iniciativ využít a zasadit se o to, aby fungovaly přeshraničně, konsolidovat odborné poznatky a odstranit problémy, které s sebou nová paradigmata vzešlá z blockchainu přinášejí (mezi nimi vyloučení zprostředkovatelů či inherentní důvěryhodnost, bezpečnost a sledovatelnost).

Fórum a středisko EU pro sledování technologie blockchain bude Evropě aktivně pomáhat využívat nové příležitosti, jež blockchain nabízí, budovat odbornou základnu a stát v tomto oboru v první linii. Bude shromažďovat informace, sledovat a analyzovat trendy, řešit problémy a zkoumat socioekonomický potenciál technologie. Umožní přeshraniční spolupráci v hledání praktického využití, bude spojovat nejlepší evropské experty a prosazovat otevřené fórum technologů, inovátorů, občanů, průmyslových podniků, veřejných orgánů, regulátorů a dohledových orgánů podněcující k diskuzi a rozvíjení nových myšlenek, a tím k získávání nových znalostí a otevřené spolupráci.

Partnerem střediska pro externí vztahy v Evropě se stane společnost ConsenSys, globální hráč, který už má v Evropě pevnou pozici a který byl vybrán loni ve výběrovém řízení. Jakožto důležitý člen blockchainové komunity přinese ConsenSys jasný cíl technologii rozvíjet, solidní odborné znalosti a

spojení s globálním ekosystémem blockchainu, a také podnikatelský přístup ve vztazích s příslušnými subjekty a těmi nejlepšími odborníky z EU i z celého světa. Společnost 29. ledna 2018 podepsala smlouvu, na základě které se bude spolu s útvary Komise úzce podílet na fungování střediska a fóra.

Souvislosti

Evropská komise chce zviditelnit subjekty, které se věnují technologii blockchain, využít dosavadních iniciativ, konsolidovat odborné poznatky a odstranit problémy, které s sebou nová paradigmata vzešlá z blockchainu přinášejí, například podpořit evropský průmysl, zlepšit obchodní postupy a umožnit vznik nových obchodních modelů. Fórum a středisko pro sledování technologie blockchain vzniklo na návrh poslance von Weizsackera jako pilotní projekt Evropského parlamentu, aby podpořil činnost Komise v oblasti finančních technologií FinTech.

Vzhledem k tomu, že FinTech může a bude hrát významnou roli v plnění cílů souvisejících s rozvojem jednotného trhu, bankovní unie, unie kapitálových trhů a retailových finančních služeb, řadí jej Komise mezi své politické priority.

Jelikož se rozhodla vypracovat pro finanční technologie komplexní strategii a jelikož transformace tohoto odvětví se dotýká řady oborů, zřídila Komise v listopadu 2016 pracovní tým FinTech. V současnosti pracuje na jeho akčním plánu, který představí na jaře.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP