[quote]Koncept řízení přepravních tras (Trade Lane Management – TLM) se poprvé objevil v AsstrA v roce 2015. O tři roky později je tato filozofie využívána ve všech zemích,  ve kterých má společnost zastoupení. Co je to TLM, jaké výhody nabízí klientům AsstrA a jak optimalizuje obchodní procesy, vysvětlují vedoucí operačního oddělení pro silniční přepravu ve skupině společností AsstrA.[/quote]

„Trade Lane (TL) nazýváme přesné přepravní spojení  země A se zemí B. Za rozvoj každé zvolené trasy zodpovídá TL manažer, který dohlíží na organizaci přepravy na dané trase nebo na několika blízkých. Na začátku roku 2019 byly poskytnuty zákazníkům společnosti AsstrA služby na více než 1 250 trasách. Co to znamená?

 

Pro nového nebo stávajícího klienta je to záruka cíleného a promyšleného přístupu k organizaci celého logistického řetězce, což umožňuje optimalizovat časové, lidské, dopravní a logistické zdroje -cíl každého majitele firmy, „říká Natalia Šemjakina, zástupkyně ředitele operačního oddělení silniční dopravy v jižní a severní Evropě a také v zemích SNS.

 

 

 

 

„Požadavky pro funkci manažera TL zahrnují zkušenosti a znalosti specifik v oblasti logistické organizace na dané přepravní trase, rozvinuté základny dopravních partnerů a neustálé sledování současné situace na trhu. Díky kompetenci odborníka TL, jeho zaměření na jeden produkt  v rámci jedné přepravní trasy, je možné, aby korporativním klientům byly  vypočteny aktuální sazby, poskytnuty trvalé přepravní příležitosti kdykoli v roce a nabídnuty alternativní možnosti doručení. Pokud mám vytvořit přirovnání, pak je TLM Formulí 1, produkt klienta závodním vozem a tým AsstrA „týmem vysoce kvalifikovaných mechaniků“, kteří prostudovali dráhu, vzali v úvahu všechny její specifika a udělali vše co je v jejich silách, aby „monopost“ přijel do cíle první. „, – dodává Vitalij Jeremenko, zástupce ředitele pro provoz a silniční přepravu v západní Evropě.

 

 

 

 

 

„Nespornou výhodou, kterou získávají  klienti  AsstrA je princip „jednoho kontaktu“ z hlediska produktu pro TL. Za účelem obdržení  jednotlivých návrhů na dodávku nákladu odešle klient namísto žádosti do různých společností nebo oddělení  AsstrA pouze jedinou žádost. Následně  pak obdrží výběr ze všech možných variant dodávek v požadovaném směru:: po moři, železnici a vzduchem, což znamená přímou přepravu. Je tady také možnost využití překládky a v tomto případě se jedná se o přepravu kombinovanou.

Sledování efektivity zákaznických služeb společnosti v rámci TLM za poslední tři roky ukázalo impozantní výkonnost této koncepce. Díky komplexnímu osobnímu přístupu odborníků TL se zákazníkům AsstrA podařilo uskutečnit dodávky zboží, realizovat ambiciózní plány, dobýt nové trhy a také optimalizovat náklady a zdroje. Takové úspěchy jsou nejlepšími argumenty pro další rozvoj koncepce řízení obchodních tras v AsstrA, „uzavírá ředitel provozního managementu Denis Gural.

 

 

 

 

Zdroj : AsstrA