Tří týdny před zahájení veletrhu eviduje pořadatel 2.230 vystavovatelů a obsazenou plochu 85.400 sqm v 10 výstavních halách.S celkem více než 600 přednáškami a panelovými diskusemi je veletrh HANNOVER MESSE jedinečnou znalostní platformou. Podniky představí na různých pódiích strategie a řešení, kterými reagují na výzvy nové doby.

Hlavní pódium veletrhu H’Up se zaměří na udržitelnost, ochranu klimatu a zelený vodík. První den veletrhu budou odborníci na energetiku ze společností Bosch, Siemens a Nea Green diskutovat o významu zeleného vodíku jako strategického stavebního kamene pro diverzifikaci energetiky. Druhý den veletrhu bude v centru pozornosti 3. Lightweighting Summit Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu (BMWK). Pod záštitou spolkového ministra hospodářství Dr. Roberta Habecka stanovuje jasné cíle v oblasti ochrany klimatu, účinného využívání zdrojů a odolnosti. Vzhledem k celosvětové politické situaci jsou tato témata aktuálnější než kdykoli předtím.

Na pódiu Průmyslu 4.0 v hale 8 se představí technologická řešení a témata, jako je digitální dvojče, ekonomika platforem B2B, interoperabilita, aditivní výroba, prediktivní údržba nebo kybernetická bezpečnost. Novým tématem je výroba jako služba (Manufacturing-as-a-Service, MaaS), kdy je výroba zboží nabízena jako služba. MaaS umožňuje nové obchodní modely, ale také zvýšení odolnosti, transparentnosti, udržitelnosti a flexibility dodavatelských řetězců. Tyto výhody se v automobilovém průmyslu projevují v rozsáhlém projektu Catena-X. V něm je MaaS důležitým případem použití, který vychází z přístupu otevřené architektury Smart Factory Web a zkoumá a realizuje prostředí služeb MaaS.

Dne 2. června se na pódiu Průmysl 4.0 uskuteční mezinárodní konference o MES. Bude se zabývat otázkou, jak lze výrobu učinit udržitelnější a zároveň hospodárnější. Konference osvětlí jakou roli přitom může MES hrát jako nástroj pro Průmysl 4.0 a udržitelnost.

V letošním roce bude zvláštní pozornost věnována pódiu Energy 4.0. Zaměřuje se na trendy pro energeticky inteligentní, klimaticky šetrnou a udržitelnou budoucnost. Špičkoví odborníci budou diskutovat o tom, jak můžeme dosáhnout energetické transformace, udržitelnějšího využívání zdrojů a radikálního snížení emisí CO .2

 

Česká republika je zastoupena 21 vystavovateli.

Tisková zpráva

HANNOVER MESSE 2022 (30. května až 2. června):

 

1 Bühler CZ s.r.o. Hall 3, Stand F02
2 COMTES FHT a. s. Hall 3, Stand F02/1
3 CzechInvest Hall 3, Stand F02
4 CzechTrade Ceska agentura na podporu obchodu Hall 3, Stand F02/1
5 CzechTrade Ceska agentura na podporu obchodu Hall 3, Stand F02
6 DINEL s.r.o. Hall 11, Stand B81
7 Factoree.online s.r.o. Hall 3, Stand F02
8 IBZ group s.r.o. Hall 3, Stand F02
9 IVEP, a.s. Hall 12, Stand E06
10 KDYNIUM a.s. Hall 3, Stand F02
11 Kolibrik.net s.r.o. Hall 13, Stand B75/1
12 LEANCAT s.r.o. Hall 13, Stand B75
13 MS ProTech s.r.o. Hall 3, Stand F02/1
14 Rubena, s.r.o. Hall 3, Stand F02
15 SENSIT S.r.o. Hall 11, Stand B55
16 Schalttechnik Janus Austerlitz s.r.o. Hall 3, Stand F02/1
17 TECHSYS – HW a SW, a.s. Hall 12, Stand E06
18 Tribotec spol. s.r.o Hall 6, Stand C79
19 Vítkovice Cylinders a.s. Hall 13, Stand E22
20 WIKOV MGI a. s. Hall 6, Stand A49
21 ZEZ SILKO Ltd. Hall 13, Stand E85
1 Bühler CZ s.r.o. Hall 3, Stand F02
2 COMTES FHT a. s. Hall 3, Stand F02/1
3 CzechInvest Hall 3, Stand F02
4 CzechTrade Ceska agentura na podporu obchodu Hall 3, Stand F02/1
5 CzechTrade Ceska agentura na podporu obchodu Hall 3, Stand F02
6 DINEL s.r.o. Hall 11, Stand B81
7 Factoree.online s.r.o. Hall 3, Stand F02
8 IBZ group s.r.o. Hall 3, Stand F02
9 IVEP, a.s. Hall 12, Stand E06
10 KDYNIUM a.s. Hall 3, Stand F02
11 Kolibrik.net s.r.o. Hall 13, Stand B75/1
12 LEANCAT s.r.o. Hall 13, Stand B75
13 MS ProTech s.r.o. Hall 3, Stand F02/1
14 Rubena, s.r.o. Hall 3, Stand F02
15 SENSIT S.r.o. Hall 11, Stand B55
16 Schalttechnik Janus Austerlitz s.r.o. Hall 3, Stand F02/1
17 TECHSYS – HW a SW, a.s. Hall 12, Stand E06
18 Tribotec spol. s.r.o Hall 6, Stand C79
19 Vítkovice Cylinders a.s. Hall 13, Stand E22
20 WIKOV MGI a. s. Hall 6, Stand A49
21 ZEZ SILKO Ltd. Hall 13, Stand E85

 

Naši čtenáři po registraci kódu w75Py  získají vstup na veletrh zdarma.

Kód je nutno zaregistrovat na webové stránce https://www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration

 

Zdroj : HM