Invoitix

PORR odstartoval poslední dvě etapy rekonstrukce Barrandovského mostu.

V pondělí 11. března 2024 opět vyjely frézovací stroje na Barrandovský most a PORR tak zahájil realizaci letošních etap rekonstrukce Barrandovského mostu, nejvytíženější komunikace nejen v Praze, ale v celé ČR. Během závěrečných dvou etap, které budou na základě dohody mezi zadavatelem a zhotovitelem probíhat během jediné stavební sezóny, opraví PORR severní a následně i jižní část severního mostu.

Využití zkušeností z předchozích etap

Stavaři se v rámci předchozích etap v uplynulých dvou letech úspěšně vypořádali s celou řadou velmi náročných překážek. První a druhá etapa stavebních prací, v rámci kterých byl opraven celý jižní most, zrekonstruována Barrandovská rampa a zdemolována a nově postavena Strakonická rampa, byly mimo jiné zdrojem velmi cenných zkušeností. Ty nyní stavaři zúročí při realizaci zbývajících dvou etap, které budou probíhat v těsném sledu za sebou a měly by být dokončeny ještě v průběhu tohoto roku. „Celý realizační tým včetně projektantů vyvíjí maximální úsilí, abychom mohli po zrekonstruovaném mostě jezdit co nejdříve,“ potvrzuje Martin Ředina, ředitel oblasti Mostních staveb ze společnosti PORR.

Průběh 3. a 4. etapy rekonstrukce

Technicky a logisticky bude stavba stejně jako v předchozích etapách vyžadovat vysokou míru profesionality. Do mostních komor budou osazena nová ocelová lana externího předpětí, dojde k výměně mostních ložisek a závěrů a repasi originálního zábradlí. Severní most bude, stejně jako jižní, opatřen vyrovnávací vrstvou z UHPC – vysokopevnostního betonu s rozptýlenou výztuží. Tento speciální materiál byl v takto velkém rozsahu použit v České republice poprvé právě v rámci realizace předchozích etap rekonstrukce, kdy došlo k zastižení větší tloušťky asfaltových vrstev oproti zadávací dokumentaci. Rekonstrukce severního mostu bude zakončena noční zatěžovací zkouškou, která ověří chování mostu při maximálním zatížení v různých zatěžovacích stavech.

Jeden z nejvytíženějších silničních mostů v ČR prochází rozsáhlou rekonstrukcí již od roku 2022, přičemž mezi hlavní priority generálního zhotovitele PORR a.s. patří předání zrekonstruovaného mostu v co nejvyšší kvalitě a co nejkratším termínu.

Most se opravuje po téměř čtyřiceti letech intenzivního provozu. Odměnou za tvrdou práci mostařů a trpělivost řidičů bude především prodloužení jeho životnosti a zvýšení bezpečnosti provozu.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP