[quote]Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd., mateřská společnost konglomerátu Toyo Ink Group vyrábějícího speciální chemikálie, a ITOCHU Corporation, uzavřely dohodu o spolupráci za účelem vytvoření systému recyklace plastů pro využití a opětovné použití obalových materiálů vícevrstvých fólií. Recyklační pilotní závod bude otevřen v Japonsku již během tohoto roku.[/quote]

 

Cílem obou firem je vyvinout cirkulární typ technologie, která podpoří systém využití materiálu u vícevrstvých flexibilních obalů. Do roku 2022 by se pak měl významně posunout  podíl nerecyklovatelných vícevrstvých plastových obalů směrem k recyklovatelnému materiálu. Kolektivním cílem je posílit míru recyklace plastových materiálů v Japonsku i v zahraničí na více než 40%. V současné době je míra recyklace v Japonsku asi 27%.

V poslední době přitahuje celosvětovou pozornost problém s odpady plastů z obalů na jedno použití. V Japonsku je asi 16% plastového odpadu jednoduše spáleno, skládkováno nebo jinak zpracováno bez opětovného použití.

 

Unikátní technologie na odbarvování a delaminaci

Již v roce 2019 vyvinula Toyo Ink inovativní technologii recyklace plastů, které lze následně využít ve výrobě vícevrstvých flexibilních obalů. Jak ilustruje obrázek, na vrstvu plastové fólie se nanáší odbarvovací nátěrový prostředek a zároveň dochází i delaminaci lepidla. Po použití je obalový odpad podroben zásaditému ošetření, při kterém se z foliového substrátu uvolní případný povlak, lepidlo i mezivrstvy tisku. Výsledkem je získání vysoce kvalitního plastového materiálu, který lze poté znovu použít k vytvoření nových produktů. V Japonsku se v současné době buduje pilotní závod založený na tomto procesu regenerace plastů, který by měl být uveden do provozu později v tomto roce.

 

Propagace ekologického obalového designu a technologie

Podle dohody bude ITOCHU, které získalo zároveň exkluzivní marketingová práva v Japonsku, široce propagovat toto environmentální řešení jak pro výrobce potravin, zboží denní potřeby a maloobchodníky, tak i pro majitele značek. Obaly využívajících tuto recyklační technologii ve spojení s akcentem na eko design mají před sebou jistě velký potenciál.

 

Zdroj : SYBA