V pondělí 14. 9. 2020 proběhlo na ŠKODA AUTO Vysoké škole slavnostní předání logistických certifikátů, jež škola úspěšným studentům a absolventům vydává pod záštitou České logistické asociace.

Jedenáct studentů si odneslo certifikát Candidate European Junior Logistican (cEJlog) a tři studenti získali certifikát Logistický management II. Certifikáty byly studentům předány doc. Pavlem Mertlíkem, rektorem ŠKODA AUTO Vysoké školy a Ing. Kamilem Slavíkem, předsedou Národní certifikační rady.

Slavnostního předání se dále zúčastnili za ŠKODA AUTO Vysokou školu Mgr. Petr Šulc, prorektor pro studijní záležitosti a vedoucí Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, prof. Radim Lenort, za společnost ŠKODA AUTO Ing. David Strnad, vedoucí logistiky značky ŠKODA AUTO a dr. Andrej Bednár, vedoucí logistiky oddělení PLL-S.

„Blahopřeji čerstvým držitelům certifikátu ECBL, které Evropská logistická asociace uděluje nejlepším studentům akreditovaných vysoký škol se zaměřením studia na logistiku a dodavatelský řetězec. Věřím, že dosažené znalosti využijí a budou je i nadále úspěšně rozvíjet v praxi ve výrobních a logistických firmách,“ oceňuje studenty Ing. Slavík.

„Získáním certifikátu studenti prokázali hlubokou znalost a dovednost aplikace logistických principů a nástrojů. Věřím, že je úspěšně využijí v praxi ke zvyšování konkurenceschopnosti nejen českého, ale i evropského průmyslu,“ dodává prof. Lenort.

Od roku 2017 bylo studentům ŠKODA AUTO Vysoké školy vydáno 54 certifikátů Logistický management I, 40 certifikátů Logistický management II a 21 certifikátů cEJlog.

Česká logistická asociace (ČLA) a Národní certifikační rada (NCR) úspěšné pokračují také v programu certifikačních řízení logistických profesionálů v České republice. Program certifikace ELA (European Logistics Association) je řízen Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL), která je nezávislým orgánem složeným z členských zemí ELA.

 

Zájemci o certifikaci mohou získat podrobné informace na webových stránkách ČLA a hlásit se na poslední letošní termín certifikačních zkoušek v termínu 24. – 25. listopadu 2020.

 

Kontakt

Kamil Slavík, předseda NCR

Česká logistická asociace, z. s.

slavik@hypera.cz

www.czech-logistics.eu/certifikacni-zkousky/

24.9.2020