Domů Tagy EU

Štítek: EU

Systém rychlého varování pro potraviny a krmivo (RASFF)

Systém rychlého varování pro potraviny a krmivo (RASFF) vznikl před téměř čtyřmi desetiletími, v roce 1979 .Je to je především informační nástroj určený k rychlé výměně informací mezi vnitrostátními orgány o zdravotních rizicích spojených s potravinami a krmivem. Členská země sítě, která identifikuje ohrožení zdraví, informuje zbytek sítě systému o dotyčném produktu a o opatřeních přijatých k řešení rizika. Mezi...

10 let od počátku krize: návrat k oživení díky rozhodující akci EU

Globální finanční krize začala před 10 lety 9.8.2007 a vedla k nejhorší recesi Evropské unie v její šesti-desetileté historii. Krize nezačala v Evropě, ale instituce EU a členské státy musely rozhodně jednat, aby vyvažovaly její dopad a řešily nedostatky počátečního uspořádání Hospodářské a měnové unie. Rozhodující akce se vyplatila: dnešní ekonomika EU se po pátý rok po sobě rozšiřuje....

Statistika ke článku EVROPSKÉ JARO? NEJNOVĚJŠÍ PRAVIDELNÝ EUROBAROMETR SVĚDČÍ O VZRŮSTAJÍCÍM OPTIMISMU

V článku z 3.8. „EVROPSKÉ JARO? NEJNOVĚJŠÍ PRAVIDELNÝ EUROBAROMETR SVĚDČÍ O VZRŮSTAJÍCÍM OPTIMISMU“ jsme se na závěr zmínili o příloze za jednotlivé členské státy EU. Příloha za každý stát spočívá vesměs na různobarevných sloupcových diagramech, jejichž překreslení by bylo dosti náročné. Volili jsme tedy zjednodušený přepis do tabulek. I v ČR se prokazatelně zlepšuje názor na unijní opatření i přes vesměs nepřívětivou propagandu o...

Sezónně upravený schodek veřejných financí se snížil

Podle údajů Eurostat z 20.července byl v prvním čtvrtletí roku 2017 sezónně očištěný poměr deficitu vládního sektoru k HDP v eurozóně 0,9 %, což ve srovnání s 1,1% ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 představuje pokles. V EU28 poměr schodku k HDP dosáhl 1,0 %, což je pokles oproti v předchozím čtvrtletí o 1,2 %. Vládní příjmy a výdaje za eurozónu...

Chytřejší, zelenější, více inkluzivní? Jak postupuje EU směrem k cílům strategie Evropa 2020?

Strategie Evropa 2020, kterou přijala Evropská rada v červnu 2010, je agendou Evropské unie pro pracovní místa a růst v současném desetiletí. Hlavním cílem strategie je usilovat o dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti v členských státech a zároveň snižovat dopad na životní prostředí. K dosažení tohoto cíle EU přijala do roku 2020 cíle v pěti oblastech: zaměstnanost,...

První odhady počtu obyvatele. Populace EU k 1. lednu 2017 byla téměř 512 milionů. Nárůst způsobila migrace

Podle údajů Eurostatu z 10.7. se k 1. lednu 2017 počet obyvatel EU odhadoval na 511,8 milionů obyvatele proti 510,3 milionu k 1. lednu 2016. V roce 2016 bylo v EU zaznamenáno tolik živě narozených jako úmrtí (5,1 milionu), což znamená, že přirozená změna obyvatelstva EU byla neutrální. Pozitivní změna populace o 1,5 milionu dalších obyvatel bylo proto důsledkem...

Logistický kalendář