Tání ledového příkrovu v Arktidě způsobené globálními změnami klimatu umožní ekologičtější lodní dopravu a sníží díky novým námořním trasám vliv Ruska. Podle studie vědců z americké Brownovy univerzity a univerzity v Maine budou nákladní lodě moci díky odlednění využívat kratší a přímější trasy, což sníží emise.

Odborníci zdůraznili, že tání ledu je rozhodně špatnou zprávou pro klima i ekosystémy, nové možnosti v dopravě ale mohou rychle změnit současný stav, kdy severní mořskou cestu z větší části kontroluje Rusko.

Studie zveřejněná v odborném magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) pracuje s předpokladem, že Arktida bude kolem roku 2035 v letních měsících téměř leduprostá. Další odledňování pak do roku 2065 výrazně zvýší možnosti lodní navigace v arktických mezinárodních vodách, takže plavidla nebudou muset využívat ruskou severní mořskou cestu.

„Neexistuje scénář, v němž by tání ledu v Arktidě představovalo dobrou zprávu. Ale politováníhodnou skutečností je, že led už nyní ustupuje, otevírají se nové cesty a my musíme kriticky zvážit, jaké to má právní, ekologické a geopolitické souvislosti,“ uvedla šéfka výzkumného týmu Amanda Lynchová.

Arktické lodní cesty jsou o 30 až 50 procent kratší než plavby, při nichž se využívá Suezský a Panamský průplav, a lodě tak zkrátí cestu o 14 až 20 dní. Znamená to podstatnou úsporu nákladů, paliva i snížení emisí až o čtvrtinu.

Zdroj : ČTK