Jak oznámila koncem roku samotná společnost, dvě lepidla UPM Raflatac pro kancelářské, logistické a kartonové obalové papírové etikety byla nově v roce 2023 certifikována jako plně recyklovatelná. Certifikace byla provedena institutem aplikovaného výzkumu a služeb v oblasti papírových a lepenkových obalů, Papiertechnische Stiftung (PTS)

 

Obě lepidla jsou nyní nově součástí standardní řady ofsetových a digitálních papírových etiket UPM Raflatac a poskytují zákazníkům další benefit. Tím, že je recyklace obou řešení ověřena, mohou uživatelé využívat etikety s lepidly jako recyklačně kompatibilní produkty, bez nutnosti jakýchkoli změn a případně naplňovat své závazky v oblasti udržitelnosti.

Plná recyklační kompatabilita etikety i lepidla

Pro hodnocení recyklovatelnosti testovala společnost PTS dva typy papírových etiket UPM Raflatac obsahující uvedená lepidla. Etikety byly testovány jako součást obalového materiálu v hmotnostním podílu 10 % z celkové hmotnosti řešení.  Provedení bylo dle metodiky PTS-RH 021:2012 Kategorie II pro hodnocení recyklovatelnosti papírových a lepenkových obalů. Vzhledem k získaným výsledkům, které zahrnovaly i možnosti další výtěžnosti vláken, adhezivní charakteristiky archu a množství optických nečistot obě lepidla UPM Raflatac mohou být aplikovaná na papírové etikety, jako kompatibilní řešení s plně recyklovatelným substrátem.

Zdroj: SYBA

DPP