Snažil jsem se býti po léta v Sybě obalově apolitický, politika nás ale pokaždé dostihne. Není úniku. Směrnice o obalech a obalových odpadech, protiplastová směrnice… Daň z nerecyklovaných plastových obalů začne v Evropě řádit od ledna příštího roku. Proti Nařízení Rady Evropy není odvolání. Pozor, nejedná se o dokument zeleného evropského parlamentu, ale Rady, i když pod přípravou je podepsána komise zelené Uršuly. Nicméně je to ten orgán, za jehož zvýšení prestiže a důležitosti horuje i náš premiér Babiš.

Obalové odpady

Článek č.9 výše zmíněného nařízení ukládá členským zemím odvádět daň z nerecyklovaných plastových obalových odpadů. Ty ovšem nedefinuje, ani se neodkazuje na Směrnici o obalech a obalových odpadech. To dává slušný prostor ke kreativitě, řada plastových obalů běžně užívaných například v zdravotnictví na kontaminované jehly a jiný nebezpečný odpad běží mimo tuto směrnici a náš milovaný obalový zákon.

Absurdita

Nejpříznivější způsob pro naše zdraví a životní prostředí k odstranění nebezpečných odpadů (NO) a tudíž i plastových obalů kontaminovaných nebezpečnými látkami (například široké spektrum průmyslových i motorových olejů a mazadel, kontaminovaných a poškozených plastových nádob IBC kontejnerů) vede přes spalovny NO. Tudíž se nerecyklují, ale bude se za ně platit daň! S podporou recyklace to tedy poněkud vázne.

Z kapes nás všech

Stanovená daň ve výši 0,80 €/kg (přes 21 Kč/kg) nerecyklovaných plastových odpadů může být pro jednotlivce demoralizující, zaplatí jí stát. V nejbližší době se neočekává její přenesení na firmy a tím na spotřebitele.

 

Zdroj : Syba