Včerejší den na MDČR byl zasvěcen kombidopravě.

Zájem o tento seminář na MDČR je velký, zasedací sál v suterénu ministerstva je úplně zaplněn. Úvodní dva příspěvky, ať už pana Michala Šilháčka (IKEA) nebo pana Jiřího Pohla (Siemens Mobility), byly velmi zajímavé. Účastníkem semináře je i poradce slovenského ministra dopravy pan Ivan Bednárik, který byl v minulosti  viceprezidentem ŽESNAD.CZ.

Program si můžete přečíst dole, celkově je znát, že spousta účastníků si teprve teď začala uvědomovat klíčový faktor energetiky a zjm. dostupnosti a ceny elektrické energie v dopravě v nejbližších letech. Současná situace je totiž ve stavu, kdy trh energetický deformuje trh dopravní.

 

Zdroj: ŽESNAD