Z tiskového prohlášení Michela Barniera po pátém kole jednání o článku 50 se Spojeným královstvím.

Theresa Mayova řečí ve Florencie dala těmto jednáním velmi potřebnou dynamiku. Tento týden jsme konstruktivně pracovali. Objasnili jsme určité body. Ale zatím aniž by se udělaly jakékoli velké kroky kupředu.
Stále máme společný cíl: touhu dosáhnout dohody o stažení Spojeného království a nastínit budoucí vztah, až přijde čas. Ze strany EU to předseda Donald Tusk velmi jasně řekl před třemi dny.
Naše jednání jsou touto perspektivou vymezena. Sledujeme stejné cíle jako Spojené království:
– chránit práva všech zúčastněných občanů před důsledky stažení Spojeného království z EU,
– zachovat mírový proces v Severním Irsku a spolupráci na ostrově Irsko,

– splnit závazky přijaté ve dnech 28.

Z hlediska EU je dosažení a realizace těchto tří velkých cílů podmínkou pro co nejrychlejší diskusi o nové ambiciózní a dlouhodobé spolupráci.
Kde jsme na konci tohoto pátého kola?
Přesněji řečeno, u každého z hlavních témat spojených s vystoupením Spojeného království:

1 / O právech občanů:
– Máme dva společné cíle:
1. protože smlouva o odstoupení od smlouvy o EU má přímý účinek, který je nezbytný pro zajištění práv všech občanů z dlouhodobého hlediska.
2. výklad těchto práv bude plně v souladu s Evropskou unií a Spojeným královstvím.

  • na těchto bodech budeme pokračovat v práci na konkrétních nástrojích a mechanismech, které nám umožňují tyto záměry skutečně realizovat. To pro nás znamená úlohu Evropského soudního dvora.

1 / Dále existují rozdíly v možnosti sloučení rodiny a v možnosti vývozu sociálních dávek po Brexitu; obojí chceme. Pro nás je například důležité, aby každý evropský občan žijící ve Velké Británii mohl – po 10 nebo 15 letech – přivést své rodiče do Spojeného království, jak by tomu bylo u britských občanů žijících v EU. Občan EU, který 20 let pracoval ve Spojeném království, by měl být schopen se přestěhovat do členského státu EU a požívat příspěvku na zdravotní postižení za stejných podmínek jako britští občané v EU. Konečně důležitý bod pro členské státy Unie: Spojené království nás informovalo o svém záměru zavést zjednodušený postup, který občanům umožňuje uplatňovat jejich práva. Budeme pozorně studovat praktické podrobnosti tohoto postupu, které by měly být pro občany opravdu jednoduché.

2 / Irsko: tento týden jsme pokročili ve společných zásadách o pokračování společné oblasti cestování  a to vítám. Pokračovali jsme v intenzivní práci na mapování oblastí spolupráce, které fungují ze severu na jih na ostrově Irsko. Je zapotřebí více práce, aby se vytvořil úplný obraz o výzvách pro spolupráci severu a jihu, které vyplývají ze Spojeného království, a tedy ze Severního Irska, přičemž právní rámec EU zůstává. To je nezbytné pro identifikaci řešení. Tento týden jsme se shodli na tom, že šest principů navržených EU v září bude řídit naši práci na ochraně dohody z Velkého pátku ve všech jejích rozměrech.

3 / Konečně, k finančnímu vyrovnání:
Theresa Mayová ve svém projevu ve Florencii potvrdila, že Spojené království bude plnit závazky, které učinilo v době svého členství v Evropské unii. To je důležitý závazek. Spojené království nám ale i tentokrát znovu oznámilo, že tyto závazky stále nemůže objasnit. Z tohoto důvodu nebylo projednáno žádné ujednání, ale technická jednání byla užitečná, byť jenom technická. Jsme tedy na této otázce v mrtvém bodě. To je velmi znepokojující pro evropské daňové poplatníky a pro ty, kteří využívají politiky EU.
To je moje shrnutí naší práce na třech hlavních tématech tohoto týdne.
Na tomto základě a vzhledem k současným situacím nejsem schopen doporučit Evropské radě příští týden zahájení diskusí o budoucích vztazích. Řeknu ještě před vámi, že mezi námi je zapotřebí důvěry, pokud má být tento budoucí vztah pevný, ambiciózní a dlouhodobý. Tato důvěra přichází s jasností a respektováním všech závazků.

Na závěr ještě jedna poznámka,
Na jedné z našich nedávných tiskových konferencí se mě někdo zeptal, kdy bude Evropská unie „připravena učinit ústupky“. Ani my, ani Spojené království, nepožádáme po druhém, aby „udělal ústupky“. Dohoda, na níž pracujeme, nebude založena na „ústupcích“. Nejde o udělení „ústupků“ na práva občanů.
Nejde o udělení „ústupků“ u mírového procesu v Severním Irsku. Nejedná se o udělení „ústupků“ u tisíců investičních projektů a mužů a žen, které se na nich podílejí v Evropě.

Při těchto složitých a obtížných jednáních máme společné cíle, sdílíme závazky, sdílíme povinnosti a pouze společné řešení uspěje. To je naše zodpovědnost.
Od Florencie je nová dynamika. Jsem stále přesvědčen, že s politickou vůlí dojdeme v nadcházejících týdnech k rozhodujícímu pokroku.
Moje odpovědnost jako vyjednavače Komise jménem Evropské unie a s důvěrou předsedy Junckera je zapotřebí nalézt způsob, jak dosáhnout pokroku při plném respektování podmínek Evropské rady, jak bylo dohodnuto jednomyslně dne 29. dubna – což je můj mandát – a ve stálém dialogu s Evropským parlamentem, který dvakrát vyjádřil, velkou většinou svůj názor.
To je moje myšlenka před příštím zasedání Evropské rady.