Domů Tagy EU

Štítek: EU

EU a Japonsko podepsaly Dohodu o hospodářském partnerství

Na summitu EU-Japonsko v Tokiu předseda Jean-Claude Juncker, předseda Donald Tusk a japonský premiér Šinzó Abe podepsali dohoda o hospodářském partnerství (EPA) mezi EU a Japonskem. Tato dohoda, která je největší obchodní dohodou, kterou kdy sjednala EU, vytvoří otevřený obchodní prostor s více než 600 miliony lidí. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl: "Dokument, který jsme dnes podepsali, je...

Letní hospodářská prognóza 2018

Růst by měl být silný i v letech 2018 a 2019, přičemž letos by to mělo být 2,1 % a pro příští rok se očekává růst 2 %, a to jak v rámci EU, tak v eurozóně. Nicméně po pěti po sobě jdoucích čtvrtletích intenzivního růstu ubrala hospodářská dynamika v první polovině roku 2018 na síle a v současné době vykazuje o 0,2 %...

Subsidiarita a proporcionalita

Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“, v jejímž čele stojí první místopředseda Komise Timmermans, předala 10. 7.svou závěrečnou zprávu předsedovi Komise Jeanu-Claudu Junckerovi. Tato zpráva je reakcí na tři otázky, které předseda Komise položil v listopadu 2017, když pracovní skupinu ustavoval: jak lépe uplatňovat zásady subsidiarity a proporcionality v orgánech EU; jak více zapojit regionální i místní orgány a vnitrostátní parlamenty do tvorby...

Z projevu předsedy Jean-Claude Junckera před Evropským parlamentem

Pane předsedo, vážený pane spolkový kancléři, těším se na toto rakouské předsednictví, protože předchozí dvě předsednictví Rakušanů byla úspěšná, protože všechny relevantní politické síly Rakouska plavaly ve stejném směru a byly v minulosti koherentní. Už mnoho let znám Sebastiana Kurze a vím, že má evropské přesvědčení. Totéž platí pro rakouskou federální vládu. Pokud byste se podívali do vládního programu rakouské...

K bezpečnosti občanů

Unie bezpečnosti: Komise vítá přijetí Evropského informačního a autorizačního systému pro cestování (ETIAS) Evropským parlamentem a silnější agenturou EU-LISA Evropský parlament přijal 5. července konečnou dohodu o vytvoření evropského Informačního a autorizačního systému (ETIAS) a k posílení mandátu EUu-LISA, Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Legislativní návrhy pro ETIAS a EU-LISA byly...

Evropský parlament vrátil na začátek jednání o pravidlech pro řidiče kamionů

Evropští poslanci vrátili na začátek jednání o tom, zda se mají na řidiče kamionů stejně jako dosud vztahovat obecná pravidla Evropské unie pro vysílání pracovníků. Kontroverzní otázkou, zda i pro řidiče nákladní dopravy má, nebo nemá platit princip stejného platu za stejnou práci na stejném místě, se tak bude znovu zabývat dopravní výbor parlamentu. Budou ji řešit také členské...

Evropská rada – závěry ze zasedání 28. a 29. června

MIGRACE Evropská rada znovu potvrzuje, že předpokladem fungující politiky EU je komplexní přístup k migraci spojující účinnější ochranu vnějších hranic EU, posílenou vnější činnost a vnitřní aspekty, v souladu s našimi zásadami a hodnotami. Takovýto úkol je výzvou nejen pro členské státy jednotlivě, ale i pro Evropu jako celek. Od roku 2015 byla zavedena řada opatření k dosažení účinné...

Energetická unie získá zjednodušené, důkladné a transparentní řízení: Komise vítá ambiciózní dohodu

Dne 20. června byla dosažena ambiciózní politická dohoda o správě energetické unie mezi vyjednavači Komise, Evropského parlamentu a Rady. Dnešním jednáním budou členské státy Evropské unie vybaveny, aby řídily Energetickou unii – tento společný projekt, jehož cílem je zajistit, aby všichni Evropané měli přístup k bezpečné, cenově dostupné a k životnímu prostředí šetrné energii. Tento nový systém správy umožní...

Třikrát obchodní dohody

Evropská komise a čtyři internetové obchody podepsaly závazek v oblasti bezpečnosti výrobků – nebezpečné výrobky budou odstraňovat z nabídky. Čtyři hlavní internetoví obchodníci, Alibaba (AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten France 25. června podepsali závazek, že budou rychleji odstraňovat nebezpečné výrobky prodávané prostřednictvím jejich internetových obchodů. Díky dialogu, který zprostředkovala Evropská komise, se čtyři hlavní internetoví prodejci zavázali, že budou reagovat na...

EU přijala opatření k vyrovnání v reakci na americké ocelářské a hliníkové tarify

Evropská komise přijala 20. června nařízení, kterým se zavádí opatření EU pro vyrovnávání rovnováhy v důsledku amerických sazeb cla na ocel a hliník. Opatření se okamžitě zaměří na seznam produktů ve výši 2,8 miliardy EUR a vstoupí v platnost v pátek 22. června. Seznam dovozu z USA, který bude nyní čelit dodatečné dani na hranici EU, zahrnuje výrobky z oceli...

Logistický kalendář